ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

Специализирани медицински дейности

  • Обучение на болен с ендокринно заболяване
  • Интерпретация на клинико-лабораторни и диагностични
    функционални тестове на жлезите
  • Преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало
  • Клинично изследване на болен с диабетна невропатия
  • Антропометрична оценка на затлъстяването
  • Интерпретация на резултати от остеодензитометрия
  • Определяне стойността на кръвната захар с глюкомер
  • Профилактични прегледи на лица с повишен риск от захарен диабет
Общомедицински дейности back to activities
Политика за защита на лични данни Valid CSS! Valid XHTML 1.0